Dak Thok Tse Chu Festival

Dungchen trumpets heralding the start of the Cham dances