Yangon

Foot of Reclining Buddha, Chaukhtatgyi PagodaNovices at lunch, Kalaywa Tawya MonasteryReflection, Kalaywa Tawya MonasteryChaukhtatgyi PagodaChaukhtatgyi PagodaHopscotch, Kalaywa Tawya MonasteryCity Hall Kalaywa Tawya MonasteryReclining Buddha, Chaukhtatgyi PagodaKalaywa Tawya Monastery